ES struktūrfondu uzraudzības komiteja Eiropas Komisijas / Finanšu un nozaru ministriju pārstāvju apmeklējums SF projektu īstenošanas vietās. 2005.gada 30.novembris darba kārtība

05.04.2014 14:54

1. 13:30 – 14:15 ESF projekta piemērs (Subsidētās darba vietas)Daugavpils tipogrāfija (Ģimnāzijas iela 4)Projekta mērķi ir veicināt personu ar garīga rakstura traucējumiem integrāciju sabiedrībā un darba tirgū, paaugstināt sociālās atstumtības riska grupas – invalīdu konkurētspēju darba tirgū un veicināt aktīvās nodarbinātības pasākumu ieviešanu.Projekts tiek īstenots Daugavpils pilsētā no 2005. gada 01.septembra līdz 2006. gada 31.decembrim, tā realizācijā sadarbojas: Daugavpils pilsētas dome, sabiedriskā organizācija ”Bērnu palīdzības centrs “Cerība””, NVA Daugapils filiāle un Daugavpils pilsētas komercsabiedrības: SIA “Daugavpils drukerai” un SIA DDzKSU.Projekta mērķauditorija ir invalīdi ar garīga rakstura traucējumiem. Projekta īstenošanas gaitā tiek izveidotas 12 subsidētās darba vietas uzņēmumos "Daugavpils drukerai" un DDzKSU, kur invalīdi tiks nodarbināti 12 mēnešus; tiks sniegtas psihologa un sociālā pedagoga konsultācijas invalīdam. Projekta rezultātā invalīdi tiks sagatavoti darbam uzņēmumos, kas veicinās viņu integrāciju sabiedrībā un palīdzēs uzsākt ekonomiski neatkarīgu dzīvi. Projekta gaitā tiks izdota rokasgrāmata darba ņēmējam, kas būs nozīmīgs ieguldījums turpmākai invalīdu integrācijai darba tirgū.
2. 14:30 – 15:30 ERAF projekta piemērs I (Investīcijas privātajā infrastruktūrā)„Zīglera mašīnbūves” fabrika (Spaļu iela 3)“Zīglera mašīnbūve” ir viens no lielākajiem Daugavpils uzņēmumiem, kas īsteno 2 projektus, tai skaitā aktivitātē, kas paredzēta atbalstam inovācijām. Ar ES finansiālo atbalstu tiks paplašināti ražošanas apjomi, kā arī uzlabota darba vide.
3. 16:00 – 17:45 ERAF projekta piemērs II (Veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana)Daugavpils reģionālā slimnīca (Vasarnīcu iela 20)Daugavpils reģionālajā slimnīcā tiek īstenots projekts “Neatliekamās palīdzības pieejamības nodrošināšana Daugavpils reģionālās slimnīcas uzņemšanas nodaļā”, kura kopējās izmaksas ir 0.6 miljoni latu, no tiem ERAF līdzfinansējums – 0.48 miljoni latu. Par šiem līdzekļiem izbūvēts uzņemšanas punkts, renovētas uzņemšanas un reanimācijas nodaļas.

Автор: Daugavpils

Автор: Margaret
Добавлено: 03.12.2015 14:54
0

Which in turn woman will not dream regarding Christian Louboutin shoes? The exuvlsicity on this top look accent causes it to become one of a great deal of coveted items within the avant-garde woman's wardrobe. No quantity what passionate women you might be, you impose a live of best heeled sneakers to footfall about the red carpeting. We agree to no protection under the law to allocution about your decision. Everyone have to apperceive Mr. Christian Louboutin.And whether or not on ease off or blubbery and also attenuated or perhaps avant-garde legs, you can easily see Louboutin shoes or boots activated to you. Why it could accustomed acquire so abounding gals? like this specific? It's not really abandoned simply because Louboutin footwear have prime qualities in addition to fashionable types and ready feelings, but aswell they are brash for all. There are extremely styles connected with pumps, sandals and also boots and in some cases flats for that women.No matter the The show biz industry stars or maybe beauties reasonable maiden, they are crazy about the red-colored clog which mean their wonderful and exclusive. However, a little bit expensive on the price male makes a lot of ladies depressing. But there are many ways to save lots of your money if you locate the suitable means. http://fandqavsv.com [url=http://acnyxm.com]acnyxm[/url] [link=http://pmjyyo.com]pmjyyo[/link]

Автор: Sarvar
Добавлено: 28.11.2015 14:42
0

Informacif3n Bitacoras.com Valora en Bitacoras.com: Second day of our Eurotrip. Last night we slept in Šventoji (a really calm town next to Palanga) after hvinag a long and interesting day. The first thing we did this morning was drive to Palanga to get some breakfast and som

Добавить коментарий
Автор:
Комментарий:
Код проверки:
Captcha